Prehlásenie o ochrane údajov

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a snažíme sa, aby bolo využívanie našich služieb bezpečné. Zaväzujeme sa dodržiavať ustanovenia o ochrane údajov stanovené zákonom. Toto Prehlásenie o ochrane údajov hovorí o tom, ktoré údaje získavame a ako ich chránime.


Obsah


  • Oblasť platnosti
  • Ktoré údaje sa nahrávajú
  • Cookies
  • Používanie údajov
  • Bezpečnosť a postúpenie údajov
  • Právo odvolať sa, informovanie, zmena údajov a kontakt

Oblasť platnosti

Toto Prehlásenie platí pre HC Slovan Cashback Card operated by Lyoness, a tiež pre webovú stránku pod nasledujúcim linkom: http://cashback.hcslovan.sk/. Pri ďalšej práci na webovej stránke a zlepšovaní služieb sa môže stať, že budú potrebné doplnenia v tomto Prehlásení.


Ktoré údaje sa nahrávajú

Za osobné údaje sa považujú všetky údaje o osobe alebo o vecných vzťahoch, ktoré sme od Vás dostali pri rezervácii HC Slovan Cashback Card operated by Lyoness, a na základe ktorých Vás dokážeme identifikovať (napr. o členstve vo fanklube HC Slovan, resp. o členstve v Lyoness). Ide o nasledujúce údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, členstvo v niektorom z klubov HC Slovan.


Cookies

Naše webstránky používajú takzvané cookies, teda malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a odtiaľ sa dajú opakovane používať. Cookies sa použijú na prihlásenie do našich služieb a na individuálne zobrazenie webu.

Časť našej online ponuky môžete používať aj bez registrácie, resp. prihlásenia. Aj v tomto prípade sa niektoré informácie nahrávajú automaticky, pretože slúžia na štatistické účely o používaní a efektívnosti našej webovej ponuky a na prispôsobenie potrebám používateľov. Preto zbierame informácie ako IP adresa, čas a trvanie Vašej návštevy, počet návštev, použitie formuláru a podobne. Cookies ostávajú uložené vždy rôzne dlho. Zväčša používame cookies, ktoré sa po ukončení Vašej návštevy na našej stránke automaticky vymažú. Každý vstup na stránku protokolujeme a zaznamenávame aj náhľad do údajov, ktoré sa na stránke nachádzajú. Cookies používame výlučne pre našu informovanosť, nepostupujeme ich ďalej.

Okrem toho používame Google Analytics, aby sme zaznamenali Vaše online aktivity na našej stránke a videli, koľko používateľov nás navštevuje na internete a ktoré obsahy si najčastejšie pozerajú. Vyhodnocovanie údajov je anonamné. Cookies od Google Analytics sa ukladajú vo Vašom počítači a Google ich môže vyhodnocovať. Konkrétne sa používajú Google Analytics Tool Anonymous IP, demographic data and interests. Viac informácií nájdete pod linkom: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Ak nechcete, aby Google Analytics získaval Vaše údaje, prejdite na stránku pod linkom https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Cookie Parameter Účel Fungovanie
lyo_it_accept_cookie True Slúži na sledovanie, či návštevníci vyjadrili súhlas Ak chce používateľ súhlas odvolať, musí cookie vymazať vo svojom počítači
_utma
_utmb
_utmc
_utmz
Google Analytics Slúžia na zbieranie informácií: ako návštevníci používajú webovú stránku (čas, deň v týždni) a ako často. Tieto informácie sa používajú na zlepšovanie služby. Pre získanie viacerých informácií si prečítajte Google Privacy
ASP.NET_SessionId ID Slúži na jednoznačnú identifikáciu návštevníka. ID spojenia sa uloží v cookie.
Lyo-Search-Settings TreeType Slúži na ukladanie náhľadov pri vyhľadávaní. Náhľad výsledkov vyhľadávania sa uloží pod jedným cookie
lyo_box_account_info_settings true/false Slúži na otvorenie a skrytie údajov konta Cez toto cookie sa dá aktivovať, resp. deaktivovať zobrazenie údajov konta.
popup_lyoness3steps_closed true/false Pri prvom otvorení sa otvorí vyskakovacie okno s vysvetlivkami o Lyoness Cookie na riadenie vyskakovacích okien. Keď ho zatvoríte, pri nasledujúcej návšteve stránky sa vysvetlenie už nezobrazí

Upozorňujeme, že bežné internetové prehlidače akceptujú cookies v zmysle štandardných nastavení. Váš prehliadač môžete upraviť tak, že odmietnete všetky alebo niektoré cookies alebo tak, že prehliadač sa vás opýta, či cookies príslušnej stránky akceptujete. Návod nájdete v časti „Pomoc“ v menu prehliadača. Tu si prečítate aj ako vymažete cookies, ktoré ste v minulosti povolili

Upozorňujeme, že niektoré funkcie na našej stránke môžu byť nedostupné, ak sa rozhodnete neakceptovať cookies.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte s použitím cookies.


Používanie údajov

spoločnosť Lyoness používa Vaše osobné údaje výlučne podľa zákonných predpisov. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri rezervácii HC Slovan Cashback Card operated by Lyoness, nahráme a spracujeme výlučne tak, aby sme si splnili našu zmluvnú povinnosť voči Vám a okrem toho len v prípadoch, v ktorých nám udelíte Váš súhlas.

Vaše údaje používame na komunikáciu s Vami, na overenie Vašej identity a na informovanie o HC Slovan Cashback Card operated by Lyoness.

Ak máme Váš súhlas, používame údaje aj v prípade, že Vás chceme informovať napr. o ponukách a akciách obchodných partnerov. Okrem toho používame Vaše údaje – ak ste vyjadrili súhlas – aj na Vašu účasť v súťažiach v zmysle Podmienok účasti.


Bezpečnosť a postúpenie údajov

vaše údaje chránime pri prenose kódovaním (SSL-kódovanie), firewall, programy na ochranu pred hackermi a používame aj ďalšie bezpečnostné opatrenia podľa aktuálneho stavu techniky

Vaše osobné údaje používa v zásade spoločnosť Lyoness Europe AG ako prevádzkovateľ webovej stránky. Samotné vykonanie môže prebehnúť cez pobočku Lyoness Group AG v príslušnej krajine a nášho partnera HC Slovan. Vaše osobné údaje môžeme postúpiť aj určitým poskytovateľom, ako uvádzame nižšie, a tiež v rámci koncernu Lyoness:

Na uskutočnenie našich služieb, na komunikáciu s členmi a spravovanie online verzie našich služieb môžeme využiť služby určitých poskytovateľov. Poskytovateľov služieb vyberáme starostlivo, aby sme zabezpečili bezpečné spracovanie údajov podľa zákona. Poskytovatelia sú povinní používať Vaše osobné údaje len v zmysle našich pokynov, účelne a v zmysle rakúskych ustanovení o ochrane údajov. Poskytovatelia nesmú používať údaje nad rámec stanoveného rozsahu.

Zároveň môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v rámci koncernu Lyoness, ak budú dodržané všetky opatrenia na ochranu údajov a ak je to potrebné pre účely elektronického spracovania a správy alebo na vykonanie konkrétnej služby pre Vás. Jednotlivé spoločnosti koncernu Lyoness môžu Vaše osobné údaje použiť iba na konkrétny účel a v zmysle rakúskych ustanovení na ochranu údajov. Presný zoznam všetkých spoločností v koncerne Lyoness nájdete na webovej stránke: http://www.lyoness-corporate.com/de-AT/Unternehmen/Organisation/. Ide najmä o nasledujúce služby: kontaktovanie formou elektronickej správy (napr. e-mail alebo SMS), cez sociálne médiá (facebook atď.), telefaxom, telefonicky alebo listom kvôli poskytnutiu informácií o produktoch a akciách obchodného partnera, na identifikáciu ponúk, ktoré sa zhodujú s Vašimi preferenciami, ďalej dotazníky, prevádzka hotlinu a spracovanie transakcií. V prípade a pokiaľ je to potrebné na vykonanie konkrétnej služby, sprostredkujeme partnerovi potrebné osobné údaje. Partneri môžu použiť osobné údaje iba na konkrétny účel a v zmysle rakúskych ustanovení na ochranu údajov.

Lyoness je koncern s medzinárodným zastúpením. Naša obchodná činnosť, manažment a technická infraštruktúra siahajú za hranice, a preto je možné, že Vaše osobné údaje poskytneme aj do zahraničia. Sprostredkovanie osobných údajov do členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, do Švajčiarska a do iných krajín a ich primeraná ochrana (§ 12 ods. 2 Zákon o ochrane údajov 2000) si nevyžaduje žiadny ďalší súhlas. V prípade, že Vaše osobné údaje budeme poskytovať do inej krajiny ako sú vyššie uvedené, vyžiadame si predtým Váš súhlas.

Vaše osobné údaje neposkytneme iným osobám ako vyššie uvedeným partnerom, poskytovateľom služieb a spoločnostiam Lyoness.


Právo odvolať sa, informovanie, zmena údajov a kontakt

Máte možnosť kedykoľvek v budúcnosti odvolať svoj súhlas s používaním údajov bez udania dôvodov. Takéto odvolanie má za následok, že ďalšie použitie údajov bude neprípustné. Odvolanie poprípade pošlite aj v písomnej forme (listom, faxom alebo e-mailom) na nasledujúcu adresu:

Lyoness Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: office@lyoness.sk

Oslovte nás na tejto adrese aj v prípade, že máte otázky týkajúce sa používania Vašich údajov, ich aktualizácie, resp. opravy.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.