Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb

Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb

myWorld Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Slovakia

Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-Mail: service.hcslovan@cashback.net
www.cashback.hcslovan.sk/sk-hc

spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
78728/B, IČO: 35864630
DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600
Konateľ: Ľuboš Kravárik

Servisná spoločnosť poverená myWorld Slovakia, s.r.o.

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Rakúsko

Telefón: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
E-Mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Akciová spoločnosť
Obchodný register FN389134g
IČ DPH: ATU67661657

Správna rada: Marko Sedovnik/Chairman; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA; Erwin Urbscheit

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.