Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
 
Telefón: +41(0) 81 / 756 1902
Fax:        + 41(0) 81 / 756 1904
E-mail:   office spam@gohere.go lyoness.ch 
                www.Lyoness.com

Akciová spoločnosť so sídlom v Buchs SG, Švajčiarsko
zapísaná pod značkou CH-170.3.026.427-4 na Úrade obchodného registra kantónu St. Gallen – Hlavný register

Správna rada: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl

Konateľ správnej rady: Fernando Jorge Ferreira Grave da Silva 


Servisná spoločnosť poverená Lyoness Europe AG

Lyoness Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.sk


spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 78728/B, IČO: 35864630
DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600 
Konatelia: Marko Sedovnik, Ing. Mário Slivka


» Prosím, prečítajte si aj podmienky používania tejto internetovej stránky.Zúčtovanie predplatného a všetky služby pre Solution Pack ako aj Loyalty programu vykonáva spoločnosť Lyoness Group AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko. Obchodný register FN 389134g, e-mail: groupag spam@gohere.go lyoness.com / Tel.: +43 (0)316 7077 0

Zúčtovanie predplatného služieb Lyconet pre produkty Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) a MyLyconet vykonáva spoločnosť Lyoness Group AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko. Obchodný register FN 389134g, e -mail: groupag spam@gohere.go lyoness.com / Tel.: +43 (0)316 7077 0
* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.