Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb

Vlastník médií, vydavateľ, výrobca, ponuka služieb

myWorld Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 19/B
821 01 Bratislava - Ružinov
Slovakia

Tel.: +421 2 321 322 00
Fax: +421 2 321 322 99
E-Mail: service.hcslovan@cashback.net
www.cashback.hcslovan.sk/sk-hc


spoločnosť s r. o. so sídlom v Bratislave
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
78728/B, IČO: 35864630
DIČ: 2021740600, IČ DPH: SK2021740600
Konateľ: Zbigniew Ziemowit Deptuła

Servisná spoločnosť poverená myWorld Slovakia, s.r.o.

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Rakúsko

Telefón: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
E-Mail: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Akciová spoločnosť
Obchodný register FN389134g
IČ DPH: ATU67661657

Správna rada: Mag. Jörg Singer (FH); Marko Sedovnik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA


Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade. Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.

Osoba poverená ochranou údajov:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viedeň
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Rakúsky úrad na ochranu údajov
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefón: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.