TRANSPORTEXPERT, s. r. o.

Cashback & Shopping Points

  • 4% + 4 za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card B2B

Kontakt

Popis

Komplexné služby v oblasti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana, pracovná zdravotná služba, bezpečnosť detských ihrísk a športovísk.


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci -výkon činnosti Autorizovaného bezpečnostného technika (ABT) sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho ABT, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska BOZP.


Požiarna ochrana - technika požiarnej ochrany (TPO) sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy. Každý obchodný partner má prideleného svojho ŠPO, alebo TPO, ktorý u neho vykonáva všetky potrebné úkony z hľadiska PO.


Posudzovanie bezpečnosti detských ihrísk, telovýchovných zariadení, športovísk, vonkajších fitness zariadení a priestorov poskytujúcich vzdelávanie mimo školu sa vykonáva dodávateľským spôsobom na základe uzatvorenej zmluvy.
Detské ihriská -výkon kontroly detských ihrísk sa vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilých a vyškolených zamestnancov v oblasti v oblasti.


Znalecké úkony v odbore Doprava cestná: Odhad hodnoty cestných vozidiel  -znalec stanovuje všeobecnú hodnotu a výšku škody na cestných vozidlách, Nehody v cestnej doprave- znalec vykonáva technickú analýzu nehodového deja, určuje príčinu dopravnej nehody z technického hľadiska, zaoberá sa možnosťami odvrátenia dopravnej nehody, Technický stav cestných vozidiel- znalec zapísaný v tomto odvetví stanovuje skutočný technický a morálny stav vozidiel.
Znalecké úkony v odbore BOZP -znalec v tomto odbore posudzuje, prešetruje, vykonáva analýzu vzniku a príčin vzniku všetkých úrazov, akýchkoľvek poškodení zdravia ľudského organizmu a nebezpečných udalostí v súvislosti s dopravou, dopravnou premávkou, prepravou a pohybom osôb.


Zľava sa vzťahuje na služby ktoré budú zabezpečené zmluvou v oblasti BOZP, PO, PZS a kontrol detských ihrísk. Z platby vopred za rok sa poskytne zľava vo výške 10%


 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.