Akadémia vzdelávania Prievidza s.r.o.

Cashback & Shopping Points

  • 2% + 2,5 za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card B2B

Kontakt

Popis

Široká ponuka vzdelávacích aktivít Akadémie vzdelávania je zameraná predovšetkým na rozvoj kvalifikácie, rekvalifikáciu a výcvik zamestnancov a nezamestnaných. Realizujeme manažérsku prípravu, tréningy zamerané na rozvoj zručností, systematické jazykové vzdelávanie pre všetky vekové kategórie, profesijné kurzy pre robotnícke povolania. Zabezpečujeme prípravné kurzy na výkon špeciálnych odborných činností, vyžadujúcich si odbornú spôsobilosť, či poradenstvo pre trh práce. Máme bohaté skúsenosti  s realizáciou vzdelávacích projektov na medzinárodnej i národnej úrovni. Medzi  naše priority patrí tvorba a realizácia  vzdelávacích  projektov financovaných   z fondov Európskej únie.
 

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.