SENIORKA n.o.

Cashback & Shopping Points

  • 4% + 4 za 100 EUR Nákup
  • Akceptuje Cashback Card B2B

Kontakt

Popis

SENIORKA n.o. - nezisková organizácia, poskytuje opatrovateľskú službu pre občanov, na riešenie ich nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Poskytujeme profesionálnu opatrovateľskú službu pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života. 
Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tým profesionálnych pracovníkov.
Poskytujeme administratívne a účtovnícke služby ( jednoduché i podvojné účtovníctvo, spracovane miezd ) pre živnostníkov, malé a stredné firmy.
Poskytujeme poradenstvo a spracovanie projektov pre zamestnávateľov aj fyzické osoby, ktoré si chcú zriadiť chránenú dielňu, alebo chránené pracovisko a zamestnať sa, alebo zamestnať zdravotne postihnuté osoby. Zabezpečujeme  vedenie dokumentácie  počas trvania chránenej dielne, komunikáciu s úradmi. 


Poskytujeme Cashback vo výške 4% a 4 Shopping Points na administratívne, účtovnícke služby, poradenstvo, spracovanie projektov a vedenie dokumentácie pre chránené dielne.
Cashback  a Shopping Points sa nevsťahujú na poskytovanie opatrovateľských služieb.


Tešíme sa na spoluprácu.

* V závislosti od produktov od obchodného partnera sa môžu konkrétne vyplatené provízie/ odmeny líšiť. Za údaje na tejto webovej stránke neručíme.